Bộ chuyển đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V

Bộ chuyển đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V (Hãng DOS)


  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 1A, 24W, P/N: EDR-24-24P
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 2.1A, 50W, P/N: EDR-50-24P
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 3A, 75W, P/N: EDR-75-24P
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 4.2A, 100W, P/N: EDR-100-24P
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 5A, 120W, P/N: EDR-120-24P
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 6.3A, 150W, P/N: EDR-150-24P
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 10A, 240W, P/N: EDR-240-24S
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 15A, 360W, P/N: EDR-360-24S
  • Bộ chuỷen đổi nguồn điện từ AC220V -> DC24V, gắn được thanh DIN Rail, 21A, 500W, P/N: EDR-500-24S


Comments