Băng keo hạ thế 3M Templex 1700 Vinyl Electrical Tape

Băng keo hạ thế 3M Temflex 1700

Băng keo điện Temflex 1700

- Độ dài 20M, Dày 18mm, Dày 0.017mm

- Dùng trong ngành điện dân dụng và công nghiệp

This black, 7 mil vinyl tape is the economical solution for less demanding indoor jobs.3M™ Temflex™ 1700 General Use Vinyl Electrical Tape is used for protective jacketing and harnessing. Abrasive- and UV-resistant. UL Listed and CSA Certified for 176°F (80°C).
Ċ
Lam Ho,
11:36, 6 thg 7, 2011