Dây nối sạc pin BCC-66 cho máy hàn quang Sumitomo

Sumitomo BCC-66 Battery Charge Cord(For BU-66S/66L)

Dây nối BCC-66 là Dây nối pin sạc từ Adapter AC đên pin máy hàn quang ( Sumitomo Type-39, Type-46S, Type-46M,Type-66). (Nối từ PS-66 đến BU-66S hoặc BU-66L)