Đầu nối quang cho máy đo OTDR

Đầu nối quang thay thế FC hoặc SC cho máy đo OTDR

Đầu đo FC cho máy đo OTDR Anritsu, Yokogawa, JDSU:

Đầu đo FC sử dụng cho máy đo OTDR Anritsu, Yokogawa, JDSU.
Các loại máy OTDR sử dụng được như sau:
mô hình áp dụng
- Anritsu: MW9070, MW9070B, MW9076, MT9080, MT9081, MT9083, MT9082 series.
- Yokogawa: AQ7260, AQ7270, AQ7275, AQ7280, AQ1200.
- JDSU: MTS-2000, MTS-4000, MTS-6000, MTS-8000 series.
   

  

Đầu đo FC cho máy đo OTDR Anritsu, Yokogawa, JDSUĐầu đo SC cho máy đo OTDR Anritsu, Yokogawa, JDSU:


Đầu đo SC cho máy đo OTDR Anritsu, Yokogawa, JDSU
Comments