Đầu Connector DB37 pin Male (Vỏ kim loại, vít dài)

Đầu Connector DB37 pin Male (Vỏ kim loại, vít dài)