Dây nối sạc pin DCC-14 cho pin BTR-08 (Máy hàn quang FSM-60S)

Dây nối sạc pin DCC-14 cho pin BTR-08 (Máy hàn quang FSM-60S)
Dây nối sạc pin DCC-14 kết nối từ nguồn Adapter AC - ADC-13 (của máy hàn quang Fujikura FSM-18S, FSM-18R, FSM-60S and FSM-60R12 đến cục pin máy hàn quang BTR-08.
Sản phẩm có xuất xứ chính hãng từ Fujikura - Nhật

Comments