Hộp thuê bao quang FTTH 4FO

Hộp thuê bao quang FTTH 4FO


Đầu nối FC:
        
               
                                   

Đầu nối SC:
        
      
                                    

Ứng dụng:
- Đấu nối cho đầu cuối thuê bao quang
- Thích hợp cho tòa nhà, chung cư.
- Phù hợp đấu nối dây thuê bao quang FTTH.