Hàn nối cáp quang

     1. Dịch vụ hàn nối cáp quang

Bạn có hệ thống truyền thông sử dụng cáp quang. Cáp quang đã được đi dây theo hệ thống đi dây cáp chung của ứng dụng. Giờ bạn cần gắn đầu nối cho cáp quang để kết nối với các bộ chuyểnđổi quang điện thực hiện kết nối hệ thống. Chúng tôi cung cấp các vật tư + dịch vụ (bao gồm nhân công và dụng cụ chuyên dụng) để thực hiện việc kết nối đó.

      2. Dịch vụ đo kiểm tra, xử lý sự cố đứt cáp quang.

Hệ thống cáp quang của bạn đang sử dụng bình thường bị gặp sự cố đứt cáp nỗi kết nối chúng tôi sẽ đến tìm ra điểm đứt + nối lại và hoàn thành kết nối

      3. Thi Công Hệ Thống Mạng LAN Cáp Quang, Lắp Đặt Camera trên nền cáp quang .

Nhận thi công hệ thống mạng LAN cáp quang nối các phòng ban với nhau, các khu công nghiệp, hệ thống cáp quang ở các trạm điện, các nhà máy nhiệt điện...,  nhận tư vấn thiết kế thi công hệ thông camera trên nền cáp quang.

Bạn vẫn còn băn khoăn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Hồ Lâm
Mobile: (+84-90) 8505 685

Email: lamho@quanglam.com.vn