Cuộn bù quang (Launch Test Cable)

Cuộn bù quang / Cuộn đệm quang (Launch Test Cable)


  • Cần thiết cho việc lắp đặt/phân tích lỗi/đo kiểm OTDR: Loại bỏ điểm chết (dead zone) ở máy OTDR, cho phép đo suy hao ở điểm đầu và điểm cuối của sợi quang cần kiểm tra.
  • Tăng tuổi thọ và độ bền của đầu nối OTDR bằng cách giảm số lần đấu nối vào đầu nối của OTDR
  • Có 2 loại : Singlemode và multimode
  • Tùy chọn đầu nối để phù hợp với cổng của máy đo OTDR và thiết bị/cáp cần đo
  • Tùy chọn chiều dài 300m, 500m, 1000m, 2000m, 5000m, 10000m