ODF Rackmount

Hộp ODF gắn Rack dạng khay trượt (Slide-tray) hoặc cố định (Fixed)
ODF khay trượt gắn Adapter SC/UPC Duplex SM: