Thiết bị đo cáp đồng TPT-8020A

Tính năng:
• Đo lường chiều dài cáp
• Kiểm tra wiremap
• Tone tracing
• Nhận dạng cổng
• Flash port LED
• Phát hiện mất gói và kiểm tra Ping
• Hỗ trợ cấu hình IP tĩnh và động
• Net Scan
• Tự động tắt nguồn
• Blacklight LCD

Mô tả:

Cable Test

 • Đo lường chiều dài: cáp xoắn đôi, đường dây điện thoại, dây và cáp đồng trục, etc...
 • Kiểm tra wire map: hiển thị sơ đồ dây, kiểm soát việc kiểm tra cáp STP/UTP và chuẩn đoán các lỗi như ngắn, hở mạch, đảo chiều, chập đứt dây và hiệu suất làm việc của mỗi chuẩn T568A/B
 • Tone tracing: tạo ra 4 chuông khác nhau để tracing cáp
 • Sự nhận dạng cổng: nhận dạng cổng và loại jack, ví dụ: Ethernet và Telephone, hiển thị tốc độ và chế độ truyền duplex, hỗ trợ tối đa luồng 1000M

Network Test

 • Flash port LED: để định vị cổng hub và switch
 • Phát hiện mất gói và kiểm tra Ping
 • Hỗ trợ cấu hình IP tĩnh và động(DHCP)
 • Net Scan: kiểm tra số lượng host hoạt động được set trong mạng con và hiển thệ địa chỉ IP & MAC

Others

 • Tự động tắt nguồn (tiết kiệm nguồn)
 • Hiện thị Blacklight LCD: làm việc được trong điều kiện tối
 • Các chức năng toàn diện: hỗ trợ kiểm tra cáp và mạng
 • Tone tracing: xác định cáp trên DDF không cần sắp xếp cáp
 • Net Scan: quét nhanh tất cả các host đang hoạt động trong mạng LAN
 • Kiểm tra đồng thời nhiều cáp bằng cách lựa chọn multi-remote ID


Comments